• Slo
 • Eng
 • Katedra IKT Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko
  Laboratorij za informacijske tehnologije

  O nas

  Laboratorij za informacijske tehnologije vodi prof. dr. Sašo Tomažič. Ostali člani laboratorija so zaposleni kot docenti, višji predavatelji, asistenti, mladi raziskovalci in bodisi domači bodisi tuji študentje, ki opravljajo diplomo ali doktorat.

   

  Pri predmetih, ki jih pokrivamo na dodiplomskem študiju telekomunikacij, dajemo velik poudarek praktičnemu usposabljanju, ki ga študentje opravijo preko laboratorijskih vaj. V njih je vključeno delo na računalnikih, ki zajema uporabo različnih matematičnih orodij (npr. Matlab in MathCad), preostali del laboratorijskih vaj pa se izvaja na specializiranih modulih, s katerimi je možno izdelati marsikateri telekomunikacijski sistem.

   

  Poleg obveznega dela se lahko študentje pridružijo delu v laboratoriju z opravljanjem diplomske naloge ali kot mladi raziskovalci. Raziskovalno delo v laboratoriju pokriva več različnih področij: omrežja IP, mobilne komunikacije (karakterizacija mobilnega kanala, sistemi z razširjenim spektrom, sistema LTE in 5G), zagotavljanje kvalitete storitev v komunikacijskih omrežjih, varnost v komunikacijah, internetna telefonija, frekvenčno časovne transformacije, razvoj programske opreme za komunikacijske protokole (OBD), adaptivno procesiranje signalov, analiza digitalnih prenosnih vodov (teoretična in razpoložljiva kapaciteta), procesiranje govora (kodiranje govora v realnem času), razvoj e-speranta, vmesnega jezika pri večjezičnem prevajanju na svetovnem spletu, procesiranje slik (MRI, kompresija slik), osebni komunikacijski sistemi in simulacije komunikacijskih omrežij.

   

  Poleg pedagoških aktivnosti sodelujemo na domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih ter projektih v povezavi z industrijo. V letu 2007 je bila na 2. slovenskem forumu inovacij ideja ‘Večjezični splet z e-sperantom’ predstavljena med 40 najboljšimi inovacijami v Sloveniji. Od leta 2005 dalje smo nekaj let organizirali mednarodno interdisciplinarno konferenco VIPSI-Slovenia. V zadnjem času sodelujemo pri razvojnem projektu Smart SKI s podjetjem Elan ter pri razvoju in ocenjevanju simulatorja vožnje s podjetjem Nervteh.