Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Laboratorij za informacijske tehnologije
Tržaška 25
1000 Ljubljana
Slovenija


Tel.:(01) 476 84 11
Fax.:(01) 426 46 30

Predstojnik: prof. dr. Sašo Tomažič

© Laboratorij za informacijske tehnologije.