Aktualni projekti

Večjezični splet z e-sperantom


Nosilec: prof. dr. Sašo Tomažič

Opis: E-speranto je zasnova formalnega računalniškega jezika za zapis večjezičnih besedil. Deloval bi kot nadgradnja jezika HTML (Hyper Text Markup Language). E-speranto mora biti razumljiv tako računalniku, kot tudi človeku. Zato smo za osnovno skladnjo jezika izbrali razširljiv označevalni jezik XML (eXtensible Markup Language). Slovnična pravila e-speranta so povzeta po Esperantu, saj ta jezik ne pozna izjem. V nasprotju z Esperantom so v e-sperantu ta pravila izražena eksplicitno v obliki metapodatkov. Tak zapis je za računalniško obdelavo primernejši. XML je združljiv s HTML, kar omogoča vključevanje e-speranta v spletne strani. To je eden izmed pomembnejših ciljev razvoja e-speranta.

Sodelujoči: Grega Jakus

Povezava: http://www.e-speranto.org

Analiza prostorskega zvoka in zvočni računalniški vmesniki


Nosilec: izr. prof. dr. Jaka Sodnik

Opis: V raziskovalnem projektu se ukvarjamo s študijo lokalizacije prostorskih zvokov pri človeku in analizo prenosnih funkcij glave. Slednje omogočajo ustvarjanje navideznih zvočnih izvorov v poljubnih položajih v prostoru in njihovo predvajanje preko slušalk. Funkcije so podane v obliki filtrov, ki jih je s pomočjo testnih osebkov potrebno predhodno izmeriti za vse želene položaje. Poleg lastnih meritev omenjenih prenosnih funkcij uporabljamo tudi javne knjižnice filtrov, ki so najpogosteje podane v obliki filtrov s končnim odzivom (FIR). V naših raziskavah skušamo z različnimi načini optimizirati omenjene funkcije in skrajšati njihov zapis.
Cilj analize in generacije prostorskega zvoka je njegova uporaba v zvočnih računalniških vmesnikih. Slednji so zanimivi predvsem za slepe in slabovidne uporabnike ter tudi za videče uporabnike v posebnih okoljih, kjer je klasična interakcija z računalnikom preko zaslona oz. vizualnega vmesnika zelo otežena ali celo onemogočena (hoja, kolesarjenje, vožnja avtomobila, itd.).

Sodelujoči: Grega Jakus

Uporaba brezžičnih senzorjev za razpoznavo gibalnih vzorcev


Nosilec: prof. dr. Sašo Tomažič

Opis: V naših raziskavah se posvečamo izzivom učinkovitega združevanja in obdelave različnih, z brezžičnimi senzorji pridobljenih podatkov o gibanju. Pri analizi gibanja si prizadevamo razpoznati različne gibalne vzorce. Slednje lahko opredelimo kot proces identifikacije in klasifikacije načinov izvajanja določenega giba na osnovi različnih podatkov o gibanju. Razvoj in dostopnost nizkocenovnih senzorjev, kot so to na primer žiroskopi in pospeškometri, različnih biomehaničnih in fizioloških senzorjev ter obenem tudi močnejših procesorjev odpirata pot učinkovitim in natančnim postopkom razpoznave gibalnih vzorcev. Če so takšni senzorji pričvrščeni nemoteče za opazovanca in obenem opremljeni z brezžičnim komunikacijskim modulom, postanejo uporabni za zajemanje najrazličnejših podatkov o gibanju tudi na prostem. Z razvojem računsko dovolj učinkovitih algoritmov lahko postane razpoznava izvedljiva tudi v realnem času. Slednje omogoča tudi biološko povratno vezavo na osnovi gibalnih vzorcev.

Sodelujoči: Sara Stančin

Razvoj postopkov za hitro in učinkovito arhiviranje datotek


Nosilec: prof. dr. Sašo Tomažič

Opis: Potreba po arhiviranju raste sorazmerno z rastjo količine proizvedenih podatkov. Ker je ta rast eksponentna potrebujemo vedno hitrejše in učinkovitejše algoritme arhiviranja. Pri projektu se ukvarjamo z dvemi glavnimi nalogami v zvezi s tem. 1 - Razvijamo algoritme za hitro iskanje obstoja datotek na osnovi njihovih odtisov (hash). 2 - Razvijamo postopke in protokole za učinkovito arhiviranje datotek na osnovi njihovega obstoja v arhivu (1) in učinkovito obnovo arhiviranih datotek na ciljnem sistemu.

Sodelujoči: Anton Kos, Sara Stančin, Jaka Sodnik, Grega Jakus, Anton Umek

© Laboratorij za informacijske tehnologije.