TELEKOMUNIKACIJSKE NAPRAVE IN OMREŽJA

Cilji predmeta: Razumevanje različnih načinov prenosa informacije, arhitektur telekomunikacijskih sistemov ter metod komutacije in usmerjanja v telekomunikacijskih omrežjih.
Potrebno predznanje:

Vsebina: Tipi informacije. Načini prenosa informacije (analogni in digitalni, tokokrogovni in paketni, sinhroni in asinhroni, nepovezavno in povezavno usmerjeni, signalizacija). Kvaliteta storitve (napake, izgube, zakasnitve, spremenljivost zakasnitev). Izkoristek. Tipi informacije in način prenosa. Emulacija voda. Arhitekture telekomunikacijskih sistemov (omrežje, topologija, protokolni sklad, komunikacijske ravnine). Sinhronizacija sporočil (pri sinhronem in asinhronem prenosu).

Literatura:
Stallings, W., Data and Computer Communications, 7th Ed., Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J., 2004

Olifer, N., Olifer, V., Computer Networks: Principles, Technologies, and Protocols for Network Design, John WIley & Sons, 2006

Stevens, W. R., TCP/IP Illustrated, Volume I.: The Protocols, Addison Wesley, Reading, MA., 1994