DIGITALNA OBDELAVA SIGNALOV

Cilji predmeta: Predstaviti osnovna matematična orodja za digitalno obdelavo signalov
Potrebno predznanje: matematika, osnove telekomunikacij, digitalne komunikacije 1

Vsebina: Časovno diskretni signali in sistemi. Z transform, definicija in lastnosti, inverzni transform. Prevajalne karakteristike v s in z prostoru, diferenčne enačbe. Grafična evalvacija H(z) in H(w). Časovno diskretna vezja in struktura vezij, Diskretni Fourierov transform (DFT). Osnovne lastnosti. Vrivanje ničel in interpolacija spektra. Okna in spektralna analiza. Hitri DFT - FFT algoritem. Načrtovanje rekurzivnih sit IIR. Bilinearna transformacija. Načrtovanje sit s končnim odzivom: z okni z enako valovitostjo .Kvantizacijski efekti pri koeficientih in pri zaokroževanju rezultatov. Materialna oprema za procesiranje signalov. Vrsta formatov in zapisa števil. Digitalni signalni procesorji. Uporaba mikroprocesorjev. Zgledi uporabe v TK

Literatura:
1. Leonardis S., Digitalna obdelava signalov, Založba FER, Ljubljana, 1995

2. Tomažič S., Leonardis S., Zvezni in diskretni signali: analiza in obdelava, Založba FER, Ljubljana, 1998