OSNOVE TELEKOMUNIKACIJ I

Cilji predmeta: seznaniti študenta z osnovnimi postopki analize in problemi prenosa signalov v telekomunikacijah
Potrebno predznanje: matematika, fizika, osnove elektrotehnike, osnove vezij

Vsebina: Kratka zgodovina in razvoj telekomunikacij. Telekomunikacije danes in jutri. Proces komuniciranja: Osnovni komunikacijski model. Verjetnost, naključne spremenljivke in funkcije naključnih spremenljivk. Stohastično procesi. Osnove teorije informacij. Verjetnost napake pri odločanju. Teorem o kodiranju. Signali: Definicija signala in vrste signalov. Vektorska izražava signalov. Ortogonalne temeljne funkcije. Nekaj posebnih signalov. Harmonična analiza signalov: Analiza periodičnih signalov. Fourierov transform. Analiza aperiodičnih signalov in lastnosti Fourierovega transforma. Harmonična analiza naključnih signalov. Vzorčenje in časovno diskretni signali. Diskretni Fourierov transform. Časovno frekvenčne predstavitve signalov: Kratkočasovni Fourierov transform. Valčni transform. Druge časovno frekvenčne predstavitve. Prenos signalov: Idealni prenosni sistem. Popačenja signalov pri prenosu. Linearni sistemi. Kavzalni sistemi. Prenos Časovno diskretnih signalov. Intersimbolna interferenca pri prenosu v osnovnem pasu.

Literatura:
1. Tomažič S., Osnove telekomunikacij I, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2000

2. Pehani B., Osnove telekomunikacij, Založba FER, Ljubljana, 1993

3. Gyergyek L., Teorija signalov in obdelava signalov, Založba FER, Ljubljana, 1991