DIGITALNE KOMUNIKACIJE II

Cilji predmeta:
Potrebno predznanje:

Vsebina: Analogni in digitalni prenos, informacija in entropija. Časovno diskretni prenosni kanal. Kapaciteta kanala, kapaciteta Gaussovega kanala, pogostnost napake. Kanalsko kodiranje, konvolucijske kode, bločne kode in mrežne kode. Dekodiranje na osnovi največje verjetnosti in kodno ojačenje. Časovno zvezni kanal. Teorem o vzorčenju, intersimbolna interferenca, Nyquistov kriterij. Realni prenosni mediji in kanali. Digitalni modulacijski postopki, prenos v osnovnem pasu in pasovni prenos, prenos z več nosilci. Optimalno filtriranje in prilagojeno sito. Izenačevanje prenosne karakteristike in izločanje intersimbolne interference. Ločitev smeri prenosa: frekvenčni multipleks, časovni multipleks, kodni multipleks, izločanje odbojev. Sinhronizacija: ekstrakcija nosilca, ekstrakcija digitalnega takta, tresenje faze.

Literatura:
1. Lee E.A., Meseerschmitt D.G., Digital Communications, Kluwer Accademic Press, 1998

2. Proakis J.G., Digital Communications, Mcgraw-Hill, New York, 1995

3. Haykin S., An introduction to analog and digital communications, John Willey&Sons, New York, 1998