SPLETNE TEHNOLOGIJE

Cilji predmeta: Namen predmeta je seznaniti študente s tehnologijami, ki se uporabljajo na svetovnem spletu za izdelavo, prikaz in dostop do multimedijskih vsebin. Študent bo usposobljen za vzpostavitev osnovnih spletnih storitev.
Potrebno predznanje: Internetni sistemi, Tehnike programiranja, Multimedijske tehnologije I

Vsebina: Internetni protokoli, princip odjemalec-strežnik, jezik za zapis spletnih strani (HTML), oblikovanje spletnih strani (CSS), programska koda na strani odjemalca (ASP, Java Servlet), podatkovne zbirke, komunikacija s podatkovno zbirko (jezik SQL), programska koda na strani odjemalca (JavaScript), objektni model dokumenta (DOM), razširljiv označevalni jezik (XML), asinhroni JavaScript in XML (AJAX)

Literatura: