INFORMACIJSKI SISTEMI (VŠ)

Cilji predmeta: Podajanje temeljnih znanj s področja informacijskih sistemov, ki so del splošne izobrazbe inženirja tehnične stroke v informacijski družbi.
Potrebno predznanje:

Vsebina: Pregled obstoječih in aktualnih informacijskih sistemov. Spoznavanje načinov in metod za dostop do podatkov in iskanje podatkov. Uporaba različnih orodij za vzdrževanje podatkov in poizvedbe po podatkih.
Osnovni pojmi o informacijskih sistemih, njihov pomen in njihova uporaba:
informacije, podatki in znanje, podatkovni viri. Način zapisa podatkov, informacij in znanja: osnovni in kompleksni podatkovni tipi, meta podatki, relacije med podatki. Shranjevanje podatkov (podatkovne baze, podatkovni strežniki, skladišča podatkov). Dostop do podatkov: neposredno povezovanje, vmesniki za povezovanje, oddaljen dostop odjemalec/strežnik, spletne aplikacije. Poizvedbe: jeziki za poizvedbe, ključne besede, iskanje po tekstovnih podatkih, iskanje multimedijskih vsebin. Zaščita podatkov.
Orodja za delo s podatki: orodja za lokalne baze podatkov, orodja za podatkovne strežnike, orodja za delo s podatki preko spleta.

Literatura:
1. T. Vidmar, Informacijsko komunikacijski sistem, Pasadena, Ljubljana 2002.

2. A. Silberschatz et al, Database Systems Concepts, Fifth Edition, McGraw-Hill, 2005.