VARNE KOMUNIKACIJE

Cilji predmeta: Razumevanje temeljnih principov in varovanja informacij v komunikacijskih sistemih. Cilj je pridobitev temeljnih znanj o varnostnih mehanizmih in praktičnih znanj o varnostnih protokolih, ki se uporabljajo na Internetu in v mobilnih radijskih omrežjih.
Potrebno predznanje:

Vsebina: Celovitost podatkov in prepoznava osnovnih vidikov varnosti: tajnost, avtentičnost, pristnost, in neovrgljivost. Zgodovina šifrirnih postopkov in razvrstitev sodobnih šifrirnih algoritmov. Osnove simetričnih šifrirnih algoritmov (DES, AES) s primeri uporabe v praksi.
Pregled asimetričnih šifrirnih algoritmov (RSA, ElGamal, DH) na primerih praktične uporabe. Digitalni podpis informacijskih vsebin in osnove delovanja zgoščevalnih algoritmov. Digitalni certifikati in infrastruktura javnih ključev. Varnost komunikacij na Internetu s pregledom mehanizmov varovanja na različnih plasteh (IPSec, SSL, varna pošta). Varnost komunikacij v radijskih sistemih (GSM, TETRA, UMTS, WLAN). Varnostna politika in upravljanje varnosti v komunikacijskih sistemih.

Literatura:
An Introduction to Cryptography, PGP Corporation , 2004.

Bruce Schneier: Applied Cryptography, John Wiley & Sons, 1996

Man Young Rhee, Internet Security: Cryptographic Principles, Algorithms and Protocols, John Wiley & Sons, 2003