SVETOVNI SPLET

Cilji predmeta: Spoznavanje osnovnih principov spletnih tehnologij, tako na strežniški strani, kot tudi na strani odjemalcev. Učenje spletnih jezikov, potrebnih za predstavitev in prikazovanje vsebin, ter spoznavanje programskih tehnologij, ki omogočajo dinamično ustvarjanje vsebin. Spoznavanje osnovnih principov opisovanja in iskanja spletnih vsebin ter storitev. Spoznavanje formatov spletnih (večpredstavnih) vsebin in iz njih izhajajočih tehničnih zahtev za prenos vsebin ter izvedbo spletnih storitev. Prilagajanje vsebin stacionarnim in mobilnim terminalom. Poznavanje spletne varnosti in različnih tipov napadov na spletu.
Potrebno predznanje:

Vsebina: Osnovni princip komunikacije odjemalec strežnik (HTTP, FTP protokoli). Tehnologije na strežniški strani (javanski servleti, PHP, ASP, CGI, dostop do podatkovnih baz) in strani odjemalca (skriptni jeziki, tehnologije vtičnic (plug-ins)). Varnostni mehanizmi v spletu (avtentikacija, certifikati, protokol HTTPS). Osnove administracije strežnikov (namestitev, upravljanje, varnostni mehanizmi). Jeziki za prikazovanje in opisovanje spletnih strani (HTML, CSS) ter tehnologije za semantično izmenjavo podatkov v okviru storitev (XML, XSLT, RDF, OWL). Formati vsebin in njihove lastnosti v smislu prenosa in obdelave/prikazovanja (potrebne pasovne širine in zahtevnost procesiranja videa, zvoka, slik, teksta). Osnove spleta druge generacije (delovanje blog-ov, forum-ov, wikipedij, folksonomij, tehnologije RSS). Omejitve in posebnosti mobilnih naprav in s tem povezano prikazovanje oz. prilagajanje spletnih strani mobilnim napravam (WAP, WML, mobilni brskalniki).

Literatura:
1. Spainhour S., Eckstein R., Webmaster in a nutshell, O'Reilly, Sebastopol, CA, 520 str., ISBN : 1-56592-325-1.

2. Harold E. R., Means W. S., XML in a Nutshell, 3rd Edition, O'Reilly, 712 str., ISBN: 0-596-00764-7