PRENOSNI SISTEMI

Cilji predmeta: Namen predmeta je seznaniti bodoče inženirje elektronike s teoretičnimi osnovami učinkovitega in zanesljivega prenosa digitalnega signala preko neidealnega komunikacijskega kanala. Predstavljena teorija nudi koristno osnovo za predmete na drugi stopnji študija elektronike. Poleg teoretskih osnov pa je pri predmetu podan tudi pregled obstoječih rešitev, ki daje študentu osnovno razumevanje delovanja obstoječih komunikacijskih sistemov, s katerimi se srečuje v vsakdanjem življenju.
Potrebno predznanje:

Vsebina: Osnvni model digitalnega prenosa Osnovni pojmi teorije informacij (verjetnost, informacija, naključna spremenljivka, izvor informacije, entropija, redundanca). Brezizgubno izvorno kodiranje (izločanje redundance). Izgubno izvorno kodiranje (izločanje irelevance). Informacijski kanal. Binarni simetrični kanal. Gaussov kanal. Vzajemna entropija in kapaciteta informacijskega kanala. Kanalsko kodiranje. Kodirni postopki za odkrivanje in odpravljanje napak. Primeri kanalskega kodiranja (nekodiran prenos, blokovne kode, konvolucijske kode, mrežni diagram). Dekodiranje na osnovi največje verjetnosti. Viterbi algoritem.

Literatura:
Tomažič, S., Osnove telekomunikacij I, Založba FE in FRI, Ljubljana 2002, ISBN 961-6210-97-1

Haykin, S., Communication systems, 4th edition, John Wiley & Sons, New York, 2001, 816 str. ISBN 0-471-17869-1

Glover, I., Grant, P., Digital communications, Prentice Hall, London 1998, 734 str., ISBN 0-13- 565391-6