VARNOST INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKIH SISTEMOV

Cilji predmeta: Razumevanje osnovnih osnovnih zahtev in principov varovanja podatkov tako pri prenosu kot shranjevanju in dostopu do podatkov in načinov za zogotavljanje varnosti informacijsko komunikacijskih sistemov.
Potrebno predznanje:

Vsebina: Vidiki varnosti (avtentičnost, zasebnost, tajnost, nezanikanje, dostopnost). Varovanje komunikacijsko informacijskih sistemov (varnotna politika, nevarnosti, avtentikacija, avtorizacija, požarni zidovi, protivirusna zaščita). Pretočni šifrirni postopki. Simetrični bločni šifrirni pstopki (DES, IDEA, AES).Asimetrični šifrirni postopki (eksponentna izmenjava ključev, RSA, eliptične krivulje). Zgostitvene funkcije (MD5, SH1).Digitalni podpis. Upravljanje s ključi (overila, overjanje, infrastruktura javnih ključev). Kriptoanaliza.

Literatura:
A. J. Menezes, P. C. Oorschot, Scott A. Vanstone, Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, 1997.

G. J. Simmons (editor), Contemporary Criptology, The Science of Information Integrity, IEEE Press, 1991.

M. Jagodič, S. Tomažič (urednika), Varnost in zaščita v telekomunikacijskih omrežjih. Elektrotehniška zveza Slovenije, Ljubljana, 1997.