PRENOS MULTIMEDIJSKIH VSEBIN

Cilji predmeta: Namen predmeta je predstaviti elemente prenosa multimedijskih vsebin, študente seznaniti z osnovnimi karakteristikami in zahtevami prometa, ki ga ustvari prenos multimedijskih vsebin ter pojasniti in utemeljiti kriterije izbire ustreznega prenosnega sistema za posamezne tipe multimedijskih vsebin.
Potrebno predznanje:

Vsebina:

Literatura: