VARNOST KOMUNIKACIJ IN ZAŠČITA VSEBIN

Cilji predmeta: azumevanje temeljnih principov varovanja informacij v multimedijskih sistemih. Pridobitev temeljnih znanj o varnostnih mehanizmih in praktičnih znanj o varnostnih protokolih, ki se uporabljajo na Internetu in v mobilnih radijskih omrežjih. Razumevanje principov tehnične zaščite avtorskih pravic multimedijskih vsebin.
Potrebno predznanje:

Vsebina: Celovitost podatkov in osnovni vidiki varnosti: tajnost, avtentičnost, pristnost, neovrgljivost in razpoložljivost. Vrste šifrirnih postopkov in razvrstitev šifrirnih algoritmov: pretočni, blokovni, simetrični, asimetrični. Osnove simetričnih šifrirnih algoritmov (DES, AES) s primeri uporabe v praksi. Pregled asimetričnih šifrirnih algoritmov (RSA, ElGamal, DH) na primerih praktične uporabe. Digitalni podpis informacijskih vsebin in osnove delovanja zgoščevalnih algoritmov. Upravljanje s šifrirnimi ključi, digitalni certifikati in infrastruktura javnih ključev. Varnost komunikacij na Internetu s pregledom mehanizmov varovanja po slojih (IPSec, SSL, varna pošta). Principi delovanja varnostnih naprav: usmerjevalniki, požarni zidovi in varovanje na nivoju vsebin. Varno elektronsko poslovanje. Varnost komunikacij v radijskih sistemih na praktičnih primerih GSM, UMTS, WLAN. Varnostna politika in upravljanje varnosti v multimedijskih sistemih. Mehanizmi avtorske zaščite in sistemi upravljanja avtorske zaščite multimedijskih vsebin (DRM, CA, TP, Watermarking).

Literatura:
1. B. Schneier: Applied Cryptography, John Wiley & Sons, 1996

2. M. Y. Rhee, Internet Security: Cryptographic Principles, Algorithms and Protocols, John Wiley & Sons, 2003

3. G. J. Simmons: Contemporary Cryptology, IEEE Press, 1991.