TERMINALSKE NAPRAVE IN UPORABNIŠKI VMESNIKI

Cilji predmeta: Poznavanje zgradbe in delovanja terminalskih naprav in razumevanje pomembnosti uporabniških vmesnikov. Poznavanje ključnih elementov terminalske opreme. Prilagajanje terminalov zahtevam in osebnim potrebam uporabnikov. Razumevanje in določanje uporabniških zahtev. Razumevanje celovite zgradbe in delovanja elektronskih naprav.
Potrebno predznanje:

Vsebina: Komunikacija med človekom in strojem: zgodovinski pregled, predstavitev področij uporabe, način razmišljanja uporabnika, pristop k uporabniku prilagojenem komuniciranju. Lastnosti terminalne opreme: povezljivost, zgradba, funkcionalnost, modularnost. Strojna in programska oprema terminalov: operacijski sistemi, programski jeziki. Skladnost s standardi: vhodno/izhodni vmesniki, prikazovalniki, identifikacija uporabnika. Pregled izbranih terminalov: mobilni terminali, soft terminali, TV terminali, hibridi, analiza nekaterih primerov. Analiza in načrtovanje sistemov: uporabniška elektronika, zabavna elektronika, multimedijski terminali, komunikacijski terminali. Konvergenca terminalov. Uporabniška izkušnja: modeliranje uporabnika, prilagajanje uporabniku, navidezne skupine uporabnikov. Načrtovanje uporabniških vmesnikov: ergonomija, uporabniške preference, uporabniško prijaznega vmesnika. Pregled izbranih področij uporabe: iskanje informacij, zabava, eUčenje, eZdravje, medsebojna komunikacija, skupnost, pametni dom.

Literatura:
1. P. Hoff, Consumer Electronics for Engineers, Cambridge University Press.