AKUSTIKA V KOMUNIKACIJAH

Cilji predmeta: Spoznavanje osnov akustike in zvoka kot pomembnega elementa v komunikaciji med ljudmi in v interakciji človek-stroj. Poudarek je tudi na spoznavanju osnovnih fizikalnih značilnosti zvočnega valovanja v različnih medijih in različnih prostorih ter sposobnosti dojemanja in lokalizacije zvoka pri ljudeh. Spoznavanje osnov delovanja zvočnikov in mikrofonov kot temeljnih gradnikov večine telekomunikacijskih sistemov. Predstavitev t.i. podvodne akustike, delovanja različnih sonarjev in drugih senzorjev, ter uporabe ultrazvoka v medicini in industriji.
Potrebno predznanje:

Vsebina: Zvočno valovanje (vibracije, valovna enačba, impedanca, odboji, lomi, izvori zvoka). Psihoakustika (človeški slušni sistem, glasnost zvoka, frekvenčno in časovno maskiranje, kritični pasovi). Lokalizacija zvoka (dojemanje azimuta, elevacije, razdalje, prenosne funkcije glave, ITD, ILD). Akustika prostora (absorbcija in reverberacija, položaji zvočnikov in poslušalcev, vpliv različnih prostorov). Elektroakustika in transdukcija (zvočniki, mikrofoni, različni senzorji). Podvodna akustika (zvočno valovanje v vodi, hitrost valovanja, odboji, podvodna komunikacija, sonerji). Infrazvok in ultrazvok. Akustika v interakciji človek-stroj (akustični meniji, opozorilni sistemi, navigacija).

Literatura:
1. Lawrence E.K., Austin R.F., Alan B.C. and James V.S., Fundamentals of Acoustics, John Wiley & Sons, 2000.

2. Everest F.A., Master Handbook of Acoustics, The McGraw-Hill Companies, 2001.

3. Ballou G.M. (Editor), Handbook for Sound Engineers, Elsevier, 2005.