SIGNALI IN INFORMACIJE

Cilji predmeta: Pridobitev razumevanja povezav med časovnim in frekvenčnim opisom telekomunikacijskih signalov. Matematični opisi se dopolnjujejo z rezultati meritev električnih signalov v laboratoriju. Učenje osnovnih modelov komunikacijskega kanala. Pridobitev temeljnih znanj iz osnov telekomunikacij, ki se nanašajo na kodiranje izvornih signalov in kodiranje na kanalu.
Potrebno predznanje:

Vsebina: Časovno zvezni signali: periodični, aperiodični in naključni. Moč periodičnih signalov in korelacijska funkcija. Energija aperiodičnih signalov in korelacijska funkcija. Fourierova frekvenčna analiza periodičnih in aperiodičnih signalov, spekter signala. Moč naključnih signalov in korelacijska funkcija. Filtriranje signalov in konvolucija. Klasična analogna sita. Vzorčenje in rekonstrukcija frekvenčno omejenih signalov. Prenos signalov impulznih oblik in intersimbolna interferenca, Nyquistov teorem. Osnove teorije informacij: dogodki in mera informacije. Informacijski izvori, entropija in izvorno kodiranje. Model komunikacijskega kanala in kapaciteta kanala.

Literatura:
1. Sašo Tomažič, Osnove telekomunikacij 1, Založba FE, 2000.

2. KOS Anton, UMEK Anton, Osnove telekomunikacij : rešeni primeri z nalogami. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2008.