MOBILNE KOMUNIKACIJE

Cilji predmeta: seznaniti slušatelje z najnovejšimi principi sodobnih sistemov mobilnih komunikacij
Potrebno predznanje: radiokomunikacije in digitalne komunikacije iz dodiplomskega študija

Vsebina: Prenos signala v mobilnem prenosnem kanalu, ovrednotenje fizikalnih pojavov s stališča načrtovanja celičnih mobilnih sistemov, modeli prenosnega kanala pri sodobnem načrtovanju, načini sodostopa do prenosnega kanala, frekvenčni sodostop, časovni sodostop, kodni sodostop kot univerzalen način sodostopa, prostorski sodostop, primerjava načinov sodostopa s stališča kompleksnosti realizacije in kapacitete, načrtovanje celične strukture, geografsko načrtovanje, frekvenčno načrtovanje, časovno načrtovanje, kodno načrtovanje, večnivojsko hierarhično načrtovanje, delovanje radijskega prenosa med mobilnim uporabnikom in omrežjem, izvorno kodiranje, kanalsko kodiranje, modulacija, načrtovanje nosilnega omrežja, tehnologije nosilnih omrežij mobilnih sistemov, načini učinkovitega dodeljevanja virov, zagotavljanje kapacitet nosilnega omrežja, zagotavljanje kakovosti storitev v mobilnem sistemu, razvoj storitev v sistemih mobilnih komunikacij, veriga uporabnik - ponudnik mobilnega dostopa - ponudnik podatkovnega omrežja - ponudnik storitev, uvajanje novih storitev v omrežje, sodobna računalniška orodja za načrtovanje sistemov mobilnih komunikacij, analiza sodobnih praktičnih primerov in rešitev v razvoju, druga generacija mobilnih sistemov, rešitve na prehodu iz druge v tretjo generacijo, tretja generacija sistemov, prihodnji razvojni trendi v mobilnih komunikacijah.

Termin ustnega izpita je po dogovoru s študentom po elektronski pošti. Tisti, ki ste imeli pri predmetu Mobline komunikacije, opravljate ustni izpit pri dr. Mitji Štularju, ostali pa pri prof. Tomažiču.

Poleg ustnega izpita je v okviru predmeta predvidena tudi seminarska naloga v obsegu 30 do 40 strani. Temo seminarske naloge se določi po dogovoru.

Kontakt: saso.tomazic@fe.uni-lj.si

Literatura:
1. Lee, C. Y. W., Mobile Communications Engineering: Theory and Applications, McGraw-Hill, 1997.

2. Rappaport, S. T., Wireless communications: Principles & Practice, Prentice Hall, 1996.

3. Walke, H. B., Mobile Radio Networks: Networking and Protocols, Wiley, 1999.