CELOVITOST PODATKOV

Cilji predmeta: podati znanja o uporabi telekomunikacijske infrastrukture za snovanje modernih informacijskih sistemov in zagotavljanju celovitosti podatkov v takih sistemih
Potrebno predznanje: načelno poznavanje ISO-OSI modela, arhitekture internet protokola, prenosnih sistemov sinhrone digitalne hierarhije, standardov integriragriranega digitalnega komunikacijskega omrežja in dodiplomske matematike

Vsebina: Proces integriranja informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij, osnovne dimenzije razpršitve informacijskih virov, sistemske lastnosti porazdeljenega sistema, osnovni mehanizmi, ki zagotavljajo konsistenčnost baze podatkov ter relacjskih baz podatkov, osnove informacijskega inženiringa, vidiki celovitosti podatkov, šifrirni postopki, zanesljivost šifrirnih postopkov, simetrični in asimetrični postopki šifriranja, načini napada na šifrirne postopke, digitalni podpis, slepi podpis, elektronski denar, časovno zaznamovanje, upravljanje s ključi, overjanje, zaščita omrežja pred vdori, varnostna politika. Vsak kandidat opravi tudi praktični seminar, ki je osnova za pristop k izpitu.

Literatura:
1. Vidmar, T., Računalniška omrežja in storitve, Atlantis, 1997.

2. Vidmar, T., Sistem X, Atlantis, 2000.

3. Tanenbaum, A. S.,Computer Networks, Prentice Hall, 1996.