DIGITALNE KOMUNIKACIJE (MAG)

Cilji predmeta: Predstaviti probleme prenosa digitalnih signalov in kanalnega kodiranja
Potrebno predznanje: matematika, osnove telekomunikacij, digitalne komunikacije I

Vsebina: Prenos informacij: naključne spremenljivke in porazdelitve verjetnosti. Informacija in entropija. Informacijski kanal. Kanal brez spomina in kanal s spominom. Binarni simetrični kanal. Kapaciteta brezšumnega in šumnega kanala. Kapaciteta Gaussovega kanala. Kanalno kodiranje in dekodiranje: verjetnost napake. Kriteriji kvalitete prenosa. Izrek in inverzni izrek o kodiranju. Kodno slabljenje oziroma kodno ojačenje. Redundantno kodiranje in izkoriščanje redundance. Blokovne kode. Konvolucijsko in mrežno (trelis) kodiranje. Dekodiranje na osnovi največje verjetnosti. Mehko in trdo odločanje. Detekcija in odprava napak. Analogni kanal pri digitalnem prenosu: lastnosti tipičnih kanalov v časovnem in frekvenčnem prostoru. Odboji in prenos po večih poteh. Časovno spreminjajoči se kanali. Motnje na kanalu: Gaussov beli šum, bližnji in daljni presluh, impulzni šum. Digitalni prenos: prenos impulzov v osnovnem pasu. Vpliv kanala pri prenosu v osnovnem pasu. Intersimbolna interferenca. Očesni diagram. Prenos brez intersimbolne interference. Izenačevanje karakteristike kanala. Adaptivno izenačevanje. Prilagojeno sito in optimalno sprejemno sito. Sočasni dvosmerni prenos po liniji. Izločanje odbojev. Spektralne lastnosti linijskih kod. Digitalni modulacijski postopki. Sinhronizacija takta in nosilca. Vpliv tresenja faze.

Literatura:
1. Lee E.A., Meseerschmitt D.G., Digital Communications, Kluwer Accademic Press, 1998

2. Proakis J.G., Digital Communications, Mcgraw-Hill, New York, 1995