KOMUNIKACIJSKA VEZJA

Cilji predmeta: Razumeti delovanje komunikacijskih vezij na osnovi analize poenostavljenih modelov in na praktičnih zgledih
Potrebno predznanje: osnove elektrotehnike, teorija vezij, osnove telekomunikacij

Vsebina: Ojačevalniki, linearno in nelinearno popačenje ojačevalnika ter približevanje idealnim karakteristikam, izbira konfiguracije ojačevalne stopnje ter povezovanje ojačevalnih stopenj, zgledi osnovnih tranzistorskih ojačevalnih stopenj, operacijski ojačevalniki, negativni povratni sklop pri ojačevalnikih, selektivni ojačevalniki, močnostni ojačevalniki. Mešalniki: mešalnik z nelinearnim elementom, mešalnik na osnovi množilnika, popaćenje in motilni vplivi pri mešalnikih. Oscilatorji: LC in kristalni oscilatorji, napetostno krmiljeni oscilator, fazno ujeta zanka. Modulatorji in demodulatorji. Vzorčevalniki. Napajalniki. Zgledi integriranih modulov iz katalogov firm: linijski ojačevalniki, telefonski nabor integriranih vezij, modemski nabor, brezžični LAN, DECT, GSM...

Literatura:
1. Leonardis S., Ojačevalniki, Založba Fer, Ljubljana, 1994