OSNOVE TELEKOMUNIKACIJ (VŠ)

Cilji predmeta:
Potrebno predznanje: matematika, fizika, osnove elektrotehnike

Vsebina: Zgodovinski pregled telekomunikacij, pregled sodobnih telekomunikacij, osnovni telekomunikacijski model, osnove teorije informacij, Fourierova analiza periodičnih, aperiodičnih, naključnih zveznih in diskretnih signalov, odziv linearnega sistema in prevajalna funkcija, šum, prenos analognih in digitalnih signalov.

Literatura:
1. Tomažič S., Osnove telekomunikacij I, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2000

2. Pehani B., Osnove telekomunikacij, Založba FER, Ljubljana, 1993

3. Stojanovič I.S., Osnovi telekomunikacija, Naučna knjiga, Beograd, 1990