• Slo
 • Eng
 • Katedra IKT Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko
  Laboratorij za informacijske tehnologije

  Diplome in magisteriji

  Razpisane teme diplomskih in magistrskih nalog Mentor
  Rudarjenje Bitcoinov na Dataflow računalniku Anton Kos
  Merjenje lastnosti prometa senzorjev na mobilnem omrežju Anton Kos
  Uporaba biološke povratne vezave za izboljšanje gibanja Anton Kos
  Izvedba aplikacije za biološko povratno vezavo na samostojni strojni opremi Anton Kos
  Primerjava računske hitrosti CPU, GPU in Maxeler sistemov Anton Kos
  Sinhronizacija videa in senzorskih signalov Anton Kos
  Kalibracija senzorjev gibanja v pametnih telefonih Anton Kos
  Izvedba storitve hranjenja datotek v oblaku Anton Kos
  Varen oddaljen dostop do omrežij Anton Kos
  Virtualizacija informacijske in telekomunikacijske infrastrukture Anton Kos
  Računalništvo v oblaku (aplikacije in infrastruktura) Anton Kos
  Simulacije prometa in prenosnih parametrov pri prenosu multimedijskih vsebin Anton Kos
  Prenos podatkov med bazami različnih proizvajalcev Anton Kos
  Prenos multimedijskih vsebin v podatkovnih omrežjih Anton Kos
  Telekomunikacijski algoritmi na super računalniku Maxeler Anton Kos
  Kakovost storitev pri prenosu multimedijskih vsebin Anton Kos
  Načrtovanje in postavitev infrastrukture informacijsko komunikacijskih sistemov Anton Kos
   —
  Razvoj programske opreme Jaka Sodnik
  Analiza gibanja z uporabo različnih senzorjev Jaka Sodnik
  Interakcija človek-stroj Jaka Sodnik
  Nadgrajena resničnost in lokacijske storitve Jaka Sodnik
  Spletne tehnologije Jaka Sodnik
  Aplikacija za mobilni telefon (iPhone, Android) Jaka Sodnik
  Mobilne spletne aplikacije Jaka Sodnik
  3D zvok (merjnje prenosih funkcij) Jaka Sodnik
  3D zvok (generacija in obdelava prostorskega zvoka na računalniku) Jaka Sodnik
  Zajem in analiza gibanja v gimnastiki Jaka Sodnik
   —
  3D vizualizacija gibanja z uporabo knjižnice Three.js Grega Jakus
  Uporaba sodobnih internetnih protokolov (HTTP/2, QUIC,..) Grega Jakus
  Mobilne aplikacije Grega Jakus
  Sledenje gibanju za posredovanje povratne informacije v realnem času Grega Jakus
  Spletne storitve Grega Jakus
  Spletne tehnologije Grega Jakus
  Računalniška obdelava naravnih jezikov Grega Jakus
  Globoki splet Grega Jakus
  Splet 3.0, semantični splet in predstavitve znanja Grega Jakus