• Slo
 • Eng
 • Katedra IKT Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko
  Laboratorij za informacijske tehnologije

  Diplome in magisteriji

  Razpisane teme diplomskih in magistrskih nalog Mentor
  Senzorski sistemi v športu Anton Kos
  Uporaba biološke povratne vezave v športu in rehabilitaciji Anton Kos
  Mobilne aplikacije z biološko povratno vezavo Anton Kos
  Blockchain tehnologije na Dataflow računalniku Anton Kos
  Telekomunikacijski algoritmi na super računalniku Maxeler Anton Kos
  Uporaba in kalibracija senzorjev gibanja (pametnih telefonih) Anton Kos
  Načrtovanje in postavitev infrastrukture informacijsko komunikacijskih sistemov Anton Kos
  Računalništvo v oblaku (aplikacije in infrastruktura) Anton Kos
  Varen oddaljen dostop do omrežij Anton Kos
  Virtualizacija informacijske in telekomunikacijske infrastrukture Anton Kos
  Razvoj programske opreme Jaka Sodnik
  Analiza gibanja z uporabo različnih senzorjev Jaka Sodnik
  Interakcija človek-stroj Jaka Sodnik
  Nadgrajena resničnost in lokacijske storitve Jaka Sodnik
  Spletne tehnologije Jaka Sodnik
  Aplikacija za mobilni telefon (iPhone, Android) Jaka Sodnik
  Mobilne spletne aplikacije Jaka Sodnik
  3D zvok (merjnje prenosih funkcij) Jaka Sodnik
  3D zvok (generacija in obdelava prostorskega zvoka na računalniku) Jaka Sodnik
  Zajem in analiza gibanja v gimnastiki Jaka Sodnik
   —
  3D vizualizacija gibanja z uporabo knjižnice Three.js Grega Jakus
  Uporaba sodobnih internetnih protokolov (HTTP/2, QUIC,..) Grega Jakus
  Mobilne aplikacije Grega Jakus
  Sledenje gibanju za posredovanje povratne informacije v realnem času Grega Jakus
  Spletne storitve Grega Jakus
  Spletne tehnologije Grega Jakus
  Računalniška obdelava naravnih jezikov Grega Jakus
  Globoki splet Grega Jakus
  Splet 3.0, semantični splet in predstavitve znanja Grega Jakus