• Slo
 • Eng
 • Katedra IKT Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko
  Laboratorij za informacijske tehnologije

  Člani

  prof. dr. Sašo Tomažič, univ. dipl. inž. el.
  delovno mesto: Redni profesor
  št. sobe: BN510-KAB
  telefon: 01 4768 432
  e-pošta: saso.tomazic@fe.uni-lj.si

  Predmeti:

   

  prof. dr. Jaka Sodnik, univ. dipl. inž. el.
  delovno mesto: Redni profesor
  št. sobe: BN509-KAB
  telefon: 01 4768 494
  e-pošta: jaka.sodnik@fe.uni-lj.si

  Predmeti:

   

  izr. prof. dr. Anton Kos, univ. dipl. inž. el.
  delovno mesto: Izredni profesor
  št. sobe: BN514/1
  telefon: 01 4768 493
  e-pošta: anton.kos@fe.uni-lj.si

  Predmeti:

   

  doc. dr. Anton Umek, univ. dipl. inž. el.
  delovno mesto: Asistent z doktoratom
  št. sobe: BN509-KAB
  telefon: 01 4768 851
  e-pošta: anton.umek@fe.uni-lj.si

  Predmeti:

   

  izr. prof. dr. Grega Jakus, univ. dipl. inž. el.
  delovno mesto: Asistent z doktoratom
  št. sobe: BN514/1
  telefon: 01 4768 938
  e-pošta: grega.jakus@fe.uni-lj.si

  Predmeti:

   

  doc. dr. Sara Stančin, univ. dipl. inž. el.
  delovno mesto: Docent
  št. sobe: BN514/1
  telefon: 01 4768 939
  e-pošta: sara.stancin@fe.uni-lj.si

  Predmeti:

   

  doc. dr. Kristina Stojmenova, mag. gosp. inž.
  delovno mesto: Znanstveni sodelavec
  št. sobe: BN514/1
  telefon: 01 4768 944
  e-pošta: kristina.stojmenova@fe.uni-lj.si 

   

   

   

  as. Timotej Gruden, mag. inž. el.
  delovno mesto: Asistent
  št. sobe: BN514/1
  telefon: 01 4768 951
  e-pošta: timotej.gruden@fe.uni-lj.si 

   

   

   

  as. Matevž Hribernik, mag. inž. el.

  delovno mesto: Mladi raziskovalec
  št. sobe: BN514/1
  telefon: 01 4768 455
  e-pošta: matevz.hribernik@fe.uni-lj.si