• Slo
 • Eng
 • Katedra IKT Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko
  Laboratorij za informacijske tehnologije

  VarKom

  V nadaljevanju je predstavljenih nekaj gradiv za lažje osvajanje predmeta Varne komunikacije, ki se izvaja v 3. letniku na visokošolskem študiju 1. stopnje – Elektrotehnika, smer IKT.

   

  Študijsko gradivo – prosojnice s predavanj, 2011/2012
  Avtor: Anton Umek
  Vsebina: Zgodovina, uvod, šifrirne funkcije, zgoščevalne funkcije, varnostni mehanizmi na internetu

  SHA-1: fb7f90fe6899077ae0b72b4d12e809877c262082

   

  Izpitna vprašanja, januar 2012
  Vsebina: Nabor izpitnih vprašanj pri predmetu Varne komunikacije

  SHA-1: 2f726289fcd952374dda6d562b1230483348ceb4