• Slo
  • Eng
  • Katedra IKT Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko
    Laboratorij za informacijske tehnologije

    Raziskovalno delo

    V Laboratoriju za informacijske tehnologije so raziskave pomemben del dejavnosti učiteljev in sodelavcev. Temeljne raziskave omogočajo spremljanje svetovnega razvoja in napredka na področju tehnologije, razvojne in uporabne raziskave pa predstavljajo stik med fakulteto in gospodarstvom. Znanstveno in raziskovalno delo v laboratoriju je bistveno povezano s podiplomskim izobraževanjem, saj lahko fakulteta le tako zagotavlja mednarodno konkurenčen študij.

    V področje raziskovalnega dela sodijo tudi projekti v povezavi industrijo. Ker poleg pridobivanja in predajanja stremimo tudi po uporabi našega znanja, imajo ti še nekoliko večjo težo.