• Slo
 • Eng
 • Katedra IKT Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko
  Laboratorij za informacijske tehnologije

  DK

  V nadaljevanju je predstavljenih nekaj odmevnejših študentskih nalog pri predmetu Digitalne komunikacije, ki se izvaja v 3. letniku na študiju 1. stopnje – Elektrotehnika, smer IKT.

   

  Sprejem FM radia in RDS z uporabo RTL-SDR, maj 2017
  Avtorji: Blaž Bertalanič, Leon Lončarič, Simon Šoln
  Vsebina: O RTL-SDR, IQ zapis signala, FM demodulacija, RDS, demodulacija FM s programskim paketom Matlab, demodulacija FM in RDS s programskim paketom GNU Radio Companion

   

  POCSAG z RTL-SDR in sistem osebnega klica ZA-RE, maj 2016
  Avtorji: Valerija Dolenšek, Timotej Gruden, Erik Keš
  Vsebina: Teoretični uvod v radijske komunikacije (zgodovina, sevanje, prenos informacije, frekvenčni spekter), SDR (anatomija, RTL-SDR, SDR#), sistem radijskih komunikacij ZA-RE (sistem osebnega klica ZA-RE, pozivniki), POCSAG protokol, uporaba POCSAG protokola v sistemu osebnega klica ZA-RE (sprejem signala na Fakulteti za elektrotehniko, SDR#, PDW, sprejem signala v Grosuplje, SDR#, PDW)

   

  RDS: Radio Data System, 2014/15
  Avtorja: Andrej Šček, Kristjan Vuk Baliž
  Vsebina: Fizikalno ozadje prenosa zvočnega signala v obliki EM valovanja, rojstvo RM radia, grobi oris teoretičnega ozadja današnje tehnologije FM radia, Radio Data System, RDS kodiranje, modulacija, paket, vsebina RDS paketa, RDS 2.0, eksperiment

   

  RTL-SDR in GNU Radio, maj 2014
  Avtorja: Peter Miklavčič, Uroš Horvat
  Vsebina: Najprej so povzete osnove tematike iz prve seminarske naloge (RTL-SDR), nato je še teoretično obdelana frekvenčna (de)modulacija. Podrobneje pa sva  se lotila opisa in preizkušanja GNU Radia, ki se je izkazal za izjemno uporabno orodje, v njem pa sva sestavila stereo FM sprejemnik in to natančneje opisala. Z enim stavkom bi povzela da je fokus prve seminarske naloge RTL-SDR, druge pa GNU Radio. Obe sta priloženi v tej PDF datoteki: prva obsega strani 2-19, druga pa 20-29.